Прирачникот за видливост е дизајниран да им помогне на корисниците на подгрантови во планирањето и спроведувањето на нивните комуникациски и промотивни активности кои треба да го следат заедничкиот визуелен идентитет на проектот.

Упатствата за видливост се развиени во рамки на Стратегијата за видливост и промоција на ПЛРК и се целосно усогласени со „Белешката за видливост“ на ПЛРК и „Прирачник за комуникација и видливост за надворешни активности на ЕУ“ создаден од Европската Комисија.

Доколку ви е потребна дополнителна поддршка за користење на било кој од визуелните елементи, или потврда дека вашите материјали се изработени во согласност со Прирачникот за видливост на ПЛРК, ве молиме контактирајте ја г-ѓа Мирјана Кочоска – Стојановиќ – Специјалист за мониторинг, евалуација и комуникација (mirjana.stojanovic@lrcp.org.mk).

 

Преземи

ВИЗУЕЛЕН СИСТЕМ

 

Преземи


ТЕМПЛЕЈТИ

 

Преземи

ПРИМЕРИ

 

Преземи