ДатотекаНаслов на документотОписКатегоријаПревземиdoc_category_hfilter
Појаснување бр.3
Појаснување бр.3

Појаснување бр.3 на тендерска документација за Набавка на Смарт опрема за Општина Велес – 15.02.2021

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување бр.2
Појаснување бр.2

Појаснување бр.2 на тендерска документација за Набавка на Смарт опрема за Општина Велес – 03.02.2021

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување бр.1
Појаснување бр.1

Појаснување бр.1 на тендерска документација за Набавка на Смарт опрема за Општина Велес

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
План за управување на работи за културно наследство - Нова Чврга, Охрид
План за управување на работи за културно наследство – Нова Чврга, Охрид

План за управување на работи за културно наследство за потпроект: „Работилница на филигранот – Ванѓел Деребан”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти - Нова Чврга, Охрид
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Нова Чврга, Охрид

Список за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: „Работилница на филигранот – Ванѓел Деребан”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Тендерска документација - Општина Велес
Тендерска документација – Општина Велес

Набавка и инсталација на смарт опрема – Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Велес
Тендерска документација – Општина Велес

Набавка и инсталација на смарт опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Листа на договори
Листа на договори

Листа на договори 01/18-06/20 на Проектот за локална и регионална конкурентност

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Формулар за доставување на коментари - Куќа на Соколови - Кратово
Формулар за доставување на коментари – Куќа на Соколови – Кратово

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со културно наследство за потпроектот „Куќата на Соколови“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со културно наследство - Куќа на Соколови - Кратово
План за управување со културно наследство – Куќа на Соколови – Кратово

План за управување на работи за културно наследство за потпроектот „Куќата на Соколови“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Куќа на Соколови - Кратово
Формулар за доставување на коментари – Куќа на Соколови – Кратово

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на планот за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Куќата на Соколови“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина - Куќа на Соколови - Кратово
Список за проверка на планот за управување со животна средина – Куќа на Соколови – Кратово

Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроектот „Куќата на Соколови“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Тендерска документација - Општина Струга
Тендерска документација – Општина Струга

Работна верзија (ре-објава)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Струга
Тендерска документација – Општина Струга

Тендерска документација (ре-објава)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување - Општина Струмица
Појаснување – Општина Струмица

Појаснување бр.1 за тендерска процедура за „Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот“

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Формулар за доставување на коментари - Општина Крушево
Формулар за доставување на коментари – Општина Крушево

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Кругот на адреналинот Крушево – развој на авантуристички туризам во Крушево“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Крушево
Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Крушево

Список за проверка на план за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Кругот на адреналинот Крушево – развој на авантуристички туризам во Крушево“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Предмер пресметки - Општина Маврово и Ростуше
Предмер пресметки – Општина Маврово и Ростуше

Видиковци

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Маврово и Ростуше
Предмер пресметки – Општина Маврово и Ростуше

Планински патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Маврово и Ростуше
Предмер пресметки – Општина Маврово и Ростуше

Патека Дуф и мостови

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Маврово и Ростуше
Предмер пресметки – Општина Маврово и Ростуше

Три излетнички места

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Маврово и Ростуше
Технички опис – Општина Маврово и Ростуше

Видиковци

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Маврово и Ростуше
Технички опис – Општина Маврово и Ростуше

Планински патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Маврово и Ростуше
Технички опис – Општина Маврово и Ростуше

Патека Дуф и мостови

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Маврово и Ростуше
Технички опис – Општина Маврово и Ростуше

Три излетнички места

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Маврово и Ростуше
Основен проект – Општина Маврово и Ростуше

Видиковци

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Маврово и Ростуше
Основен проект – Општина Маврово и Ростуше

Планински патеки – Мапи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Маврово и Ростуше
Основен проект – Општина Маврово и Ростуше

Планински патеки – Елаборати

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Маврово и Ростуше
Основен проект – Општина Маврово и Ростуше

Патека Дуф и мостови

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Маврово и Ростуше
Основен проект – Општина Маврово и Ростуше

Три излетнички места

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Маврово и Ростуше
Тендерска документација – Општина Маврово и Ростуше

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Маврово и Ростуше
Тендерска документација – Општина Маврово и РостушеНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметка - Општина Струмица
Предмер пресметка – Општина Струмица

Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Струмица
Технички опис – Општина Струмица

Вело патека до Манастир Св. Илија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Струмица
Технички опис – Општина Струмица

Трим патека до Манастир Св. Илија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Струмица
Технички опис – Општина Струмица

Патека од Цареви Кули до Ловен Дом

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Струмица
Технички опис – Општина Струмица

Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот (Цареви Кули- осветлување)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Струмица
Технички опис – Општина Струмица

Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот (Цареви Кули- конзервација,реставрација и реконструкција)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Струмица
Основен проект – Општина Струмица

Вело патека до Манастир Св. Илија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Струмица
Основен проект – Општина Струмица

Трим патека до Манастир Св. Илија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Струмица
Основен проект – Општина Струмица

Патека од Цареви Кули до Ловен Дом

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Струмица
Основен проект – Општина Струмица

Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот (Цареви Кули- осветлување)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Струмица
Основен проект – Општина Струмица

Конзервација, реставрација и делумна реконструкција на бедемите од тврдината Цареви Кули и реконструкција на постоечки патеки кои водат до локалитетот (Цареви Кули- конзервација,реставрација и реконструкција)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Струмица
Тендерска документација – Општина Струмица

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Струмица
Тендерска документација – Општина СтрумицаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Формулар за доставување на коментари – Општина Вевчани
Формулар за доставување на коментари – Општина Вевчани

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Листата на планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот потпроектот „Туристички центар Вевчани – Еден центар еден туристички производ”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Листа за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Вевчан
Листа за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Вевчан

Листа за проверка на планот за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Туристички центар Вевчани – Еден центар еден туристички производ”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник
Формулар за доставување на коментари – Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот “Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти - Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник
Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник

Список за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: “Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Вип Хотел Берово
Формулар за доставување на коментари – Вип Хотел Берово

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Доградба на Вип Хотел Берово“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – ВИП Хотел Берово
Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – ВИП Хотел Берово

Список за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: „Доградба на Вип Хотел Берово“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Детал на велосипедска ограда - Општина Струга
Детал на велосипедска ограда – Општина СтругаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Опис на задачи
Опис на задачи

Индивидидуален консултант за правна експертиза

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Дојран
Предмер пресметки – Општина ДојранНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Дојран
Технички опис – Општина ДојранНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Дојран
Основен проект – Општина ДојранНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Дојран
Тендерска документација – Општина Дојран

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Дојран
Тендерска документација – Општина Дојран

ПДФ

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Формулар за доставување на коментари – Центар за развој на Полошки регион
Формулар за доставување на коментари – Центар за развој на Полошки регион

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот потпроектот „Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Центар за развој на Полошки регион
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Центар за развој на Полошки регион

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Предмер пресметки - Општина Крива Паланка
Предмер пресметки – Општина Крива ПаланкаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Крива Паланка
Технички опис – Општина Крива ПаланкаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Крива Паланка
Основен проект – Општина Крива Паланка

Геодетски елаборат

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Крива Паланка
Основен проект – Општина Крива Паланка

Електрични инсталации

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Крива Паланка
Основен проект – Општина Крива Паланка

Водовод и канализација

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Крива Паланка
Основен проект – Општина Крива Паланка

Градежни конструкции

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Крива Паланка
Основен проект – Општина Крива Паланка

Архитектура

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Крива Паланка
Тендерска документација – Општина Крива Паланка

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Крива Паланка
Тендерска документација – Општина Крива Паланка

ПДФ

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Кавадарци
Предмер пресметки – Општина Кавадарци

Влезни портали

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Кавадарци
Предмер пресметки – Општина Кавадарци

Локален пат до Михајлово

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Кавадарци
Технички опис – Општина Кавадарци

Влезни портали

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Кавадарци
Технички опис – Општина Кавадарци

Реконструкција на локален пат до Михајлово

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Кавадарци
Основен проект – Општина Кавадарци

Влезни портали – Статика

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Кавадарци
Основен проект – Општина Кавадарци

Влезни портали – Архитектура

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Кавадарци
Основен проект – Општина Кавадарци

Реконструкција на локален пат до Михајлово – Книга 3

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Кавадарци
Основен проект – Општина Кавадарци

Реконструкција на локален пат до Михајлово – Книга 2

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Општина Кавадарци
Основен проект – Општина Кавадарци

Реконструкција на локален пат до Михајлово – Книга 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Кавадарци
Тендерска документација – Општина Кавадарци

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Кавадарци
Тендерска документација – Општина Кавадарци

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Општина Струга
Предмер пресметки – Општина СтругаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Општина Струга
Технички опис – Општина СтругаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основни проекти - Општина Струга
Основни проекти – Општина СтругаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Струга
Тендерска документација – Општина Струга

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Општина Струга
Тендерска документација – Општина Струга

ПДФ

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Формулар за доставување на коментари - Аеро Клуб ДОО
Формулар за доставување на коментари – Аеро Клуб ДОО

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список на проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти - Аеро Клуб ДОО - Скопје
Список на проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти – Аеро Клуб ДОО – Скопје

Список за проверка за планот за управување со животната средина за потпроект: „Подобар спортски аеродром за просперитет на општината“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Општина Маврово и Ростуше
Формулар за доставување на коментари – Општина Маврово и Ростуше

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјалните аспекти за потпроектот „Развој на туризмот во Мавровската долина“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Маврово и Ростуше
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Маврово и Ростуше

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Развој на туризмот во Мавровската долина“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со културното наследство - Општина Струмица
План за управување со културното наследство – Општина Струмица

План за управување на работи за културно наследство потпроектот ,,Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичката дестинација Струмица“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Општина Струмица
Формулар за доставување на коментари – Општина Струмица

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот потпроектот ,,Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичката дестинација Струмица“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Струмица
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Струмица

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за ,,Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичката дестинација Струмица“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Општина Кавадарци
Формулар за доставување на коментари – Општина Кавадарци

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјалните аспекти за потпроектот „Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Кавадарци
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Кавадарци

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Општина Струга
Формулар за доставување на коментари – Општина Струга

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјалните аспекти за потпроектот „Струга – Твојата туристичка дестинација“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Струга
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Струга

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Струга – Твојата туристичка дестинација“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Хотел Тимс
Формулар за доставување на коментари – Хотел Тимс

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С, Скопје“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел Тимс
Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел Тимс

План за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С, Скопје“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Општина Крива Паланка
Формулар за доставување на коментари – Општина Крива Паланка

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјалните аспекти за потпроектот „Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка атракција)“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Крива Паланка
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Крива Паланка

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка атракција)“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Листа на одобрени потпроекти за финансирање
Листа на одобрени потпроекти за финансирање

Листа на одобрени потпроекти за финансирање од првиот и вториот повик за типови на подгрантови

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
План за набавки
План за набавки

План за набавки на Проектот за локална и регионална конкурентност

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Тендерска документација – Музеј на Град Скопје
Тендерска документација – Музеј на Град Скопје

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Музеј на Град Скопје
Тендерска документација – Музеј на Град СкопјеНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Покана за доставување понуди - Музеј на Град Скопје
Покана за доставување понуди – Музеј на Град Скопје

Покана за доставување понуди

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
План за управување со културно наследство - Општина Чаир
План за управување со културно наследство – Општина Чаир

План за управување на работи за културно наследство за потпроекти „Промоција на чаршиски туризам во Општина Чаир”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Чаир
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Чаир

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Промоција на чаршиски туризам во Општина Чаир”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Ресторан Стоби
Формулар за доставување на коментари – Ресторан Стоби

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Играме и учиме за Тиквешијата во ресторан Стоби“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список на планот за управување со животна средина и социјални аспекти - Ресторан Стоби
Список на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Ресторан Стоби

Список на проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Играме и учиме за Тиквешијата во ресторан Стоби“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Предмер пресметки - Дојран
Предмер пресметки – ДојранНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Дојран
Основен проект – ДојранНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Дојран
Тендерска документација – Дојран

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Дојран
Тендерска документација – ДојранНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер пресметки - Прилеп
Предмер пресметки – ПрилепНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Прилеп
Технички опис – ПрилепНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Прилеп
Основен проект – ПрилепНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Прилеп
Тендерска документација – Прилеп

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Прилеп
Тендерска документација – ПрилепНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Формулар за доставување на коментари - ОУТУ Ванчо Питошески
Формулар за доставување на коментари – ОУТУ Ванчо Питошески

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Градење капацитети во туристичкиот сектор“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животната средина и социјалните аспекти - ОУТУ Ванчо Питошески
Список за проверка на планот за управување со животната средина и социјалните аспекти – ОУТУ Ванчо Питошески

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Градење капацитети во туристичкиот сектор“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Ски Центар Маврово
Формулар за доставување на коментари – Ски Центар Маврово

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Слободен спуст – Маврово“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животната средина и социјални аспекти - Ски Центар Маврово
План за управување со животната средина и социјални аспекти – Ски Центар Маврово

План за управување со животна средина и социјални аспекти за потпроект: „Слободен спуст Маврово“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Општина Дојран
Формулар за доставување на коментари – Општина Дојран

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјалните аспекти за потпроектот „Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животната средина и социјални аспекти - Општина Дојран
План за управување со животната средина и социјални аспекти – Општина Дојран

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Општина Прилеп
Формулар за доставување на коментари – Општина Прилеп

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјалните аспекти за потпроектот „Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти - Општина Прилеп
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Општина Прилеп

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Цртеж - Кочани
Цртеж – Кочани

Контејнери

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Кочани
Предмер – Кочани

Планинарски Дом на Пониква

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Кочани
Технички опис – Кочани

Планинарски дом на Пониква

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Кочани
Основен проект – Кочани

Планинарски дом на Пониква

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Кочани
Предмер – Кочани

Патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Кочани
Технички опис – Кочани

Патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Кочани
Основен проект – Кочани

Патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Кочани
Тендерска документација – Кочани

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Кочани
Тендерска документација – КочаниНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Прирачник за визуелен идентитет
Прирачник за визуелен идентитет

Прирачник за визуелен идентитет за корисниците на подгрантови

Правила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Рол банер
Рол банерПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Постери
ПостериПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Соопштение за медиуми
Соопштение за медиумиПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Инфографици
ИнфографициПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Листа со факти
Листа со фактиПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Електронски весник
Електронски весникПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Брошура
БрошураПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Веб банери
Веб банериПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Промотивни материјали
Промотивни материјалиПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Информативна налепница за опрема
Информативна налепница за опрема

90/50

Правила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Информативна налепница за опрема
Информативна налепница за опрема

250/250

Правила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Информативна табла
Информативна таблаПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Комеморативна табла
Комеморативна таблаПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Презентација
Презентација

Работна верзија

Правила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Меморандуми - хоризонтален
Меморандуми – хоризонталенПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Меморандуми
МеморандумиПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Фонт
ФонтПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Лога
ЛогаПравила за видливост

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
Независен ревизорски извештај 2018
Независен ревизорски извештај 2018

За периодот од 1ви јануари 2018 до 31ви декември 2018

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Предмер - Кичево
Предмер – Кичево

Урбана опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Кичево
Предмер – Кичево

Китино Кале

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Кичево
Технички опис – Кичево

Урбана опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Кичево
Технички опис – Кичево

Китино Кале

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Кичево
Основен проект – Кичево

Урбана опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Кичево
Основен проект – Кичево

Китино Кале

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Кичево
Тендерска документација – Кичево

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Кичево
Тендерска документација – КичевоНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување бр.3 - Битола
Појаснување бр.3 – Битола

Појаснување на тендерска документација за потпроект “Адаптација на Офицерски Дом” – Битола

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување бр.1 - Велес
Појаснување бр.1 – Велес

Појаснување на тендерска документација за изведба на градежни работи во околината на Езеро Младост, Општина Велес

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување бр.2 - Битола
Појаснување бр.2 – Битола

Појаснување на тендерска документација за потпроект “Адаптација на Офицерски Дом” – Битола

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Карпош
Предмер – Карпош

High Rope-Annex 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Карпош
Предмер – Карпош

Адреналински парк

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Карпош
Технички опис – Карпош

High Rope-Annex 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Карпош
Основен проект – Карпош

High Rope-Annex 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Карпош
Технички опис – Карпош

Адреналински парк

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Карпош
Основен проект – Карпош

Адреналински парк

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Карпош
Тендерска документација – КарпошНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација – Карпош
Тендерска документација – Карпош

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Велес
Предмер – Велес

Предмер пресметка за Водовод

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Велес
Предмер – Велес

Предмер пресметка за Електрика

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Велес
Предмер – Велес

Предмер пресметка за пешачки патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Велес
Предмер – Велес

Предмер пресметка за Архитектура

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Електрика-Камп куќичка

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Фотоволтаични панели

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Електрика-Буре

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Водовод

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за пешачки патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Електрика-Осветлување

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Електрика-Еко камп

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект - Велес
Основен проект – Велес

Основен проект за Архитектура

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за пешачки патеки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за Електрика-Еко камп

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за Електрика-осветлување

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за Електрика-камп куќичка

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за Фотоволтаични панели

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за Електрика-Буре

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за водовод

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Велес
Технички опис – Велес

Технички опис за Архитектура

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Велес
Тендерска документација – ВелесНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Велес
Тендерска документација – Велес

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување бр. 1 - Битола
Појаснување бр. 1 – Битола

Појаснување на тендерска документација за потпроект “Адаптација на Офицерски Дом – Битола”

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
План за управување со културното наследство - Музеј на Град Скопје
План за управување со културното наследство – Музеј на Град Скопје

План за управување на работи за културно наследство „Културните вредности и туризмот: Од стил на живеење до можност за привилегија”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Музеј на Град Скопје
Формулар за доставување на коментари – Музеј на Град Скопје

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за потпроектот „Културните вредности и туризмот: Од стил на живеење до можност за привилегија”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти - Музеј на Град Скопје
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Музеј на Град Скопје

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Културните вредности и туризмот: Од стил на живеење до можност за привилегија”

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Предмер - Битола
Предмер – Битола

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Битола
Технички опис – БитолаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Техничка документација и цртежи - Битола
Техничка документација и цртежи – Битола

Техничка документација и цртежи за Конзервација и реставрација

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Техничка документација и цртежи - Битола
Техничка документација и цртежи – Битола

Техничка документација и цртежи за водовод и канализација

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Техничка документација и цртежи - Битола
Техничка документација и цртежи – Битола

Техничка документација и цртежи за термо-технички инсталации

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Техничка документација и цртежи - Битола
Техничка документација и цртежи – Битола

Техничка документација и цртежи за против пожарна заштита (ППЗ)

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Техничка документација и цртежи - Битола
Техничка документација и цртежи – Битола

Техничка документација и цртежи за Електрика

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Техничка документација и цртежи - Битола
Техничка документација и цртежи – Битола

Техничка документација и цртежи за Архитектура

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација – Битола
Тендерска документација – БитолаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Битола
Тендерска документација – Битола

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Опис на задачи за надзор во 4 општини
Опис на задачи за надзор во 4 општини

Опис на задачи за надзор на градежни работи за згради прогласени како културно наследство во 4 општини

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување на интерес за надзор - 4 општини
Барање за изразување на интерес за надзор – 4 општини

Барање за изразување на интерес за надзор на градежни работи за згради прогласени како културно наследство во 4 општини

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
План за управување со културното наследство -  Омниа Проект, Хотел Театар, Битола
План за управување со културното наследство – Омниа Проект, Хотел Театар, Битола

План за управување на работи за културно наследство ,,Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век” – Хотел Театар, Битола

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари -Омниа Проект, Хотел Театар, Битола
Формулар за доставување на коментари -Омниа Проект, Хотел Театар, Битола

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот ,,Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век” – Хотел Театар, Битола

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Омниа Проект Хотел Театар, Битола
План за управување со животна средина и социјални аспекти – Омниа Проект Хотел Театар, Битола

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот ,,Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век” – Хотел Театар, Битола

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Тиквеш вински туризам
Формулар за доставување на коментари – Тиквеш вински туризам

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Тиквеш вински туризам
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Тиквеш вински туризам

План за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроект: „Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Предмер – Конче
Предмер – Конче

Предмер за Пат

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер – Конче
Предмер – Конче

Предмер пресметка за фаза Електрика

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер – Конче
Предмер – Конче

Предмер пресметка за Патеки и Опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис – Конче
Технички опис – Конче

Технички опис за Пат

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис – Конче
Технички опис – Конче

Технички опис за Патека и Урбана опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис – Конче
Технички опис – Конче

Технички опис за фаза Електрика

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект и цртежи – Конче
Основен проект и цртежи – Конче

Основен проект со цртежи за Пат

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект и цртежи – Конче
Основен проект и цртежи – Конче

Основен проект со цртежи за Патека и Урбана опрема

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект и цртежи – Конче
Основен проект и цртежи – Конче

Основен проект со цртежи за фаза Електрика

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Конче
Тендерска документација – Конче

Тендерска документација – работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Конче
Тендерска документација – Конче

Тендерска документација

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Формулар за доставување на коментари – Вила Вангелина
Формулар за доставување на коментари – Вила Вангелина

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Вила Вангелина
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Вила Вангелина

План за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроект: „Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со културното наследство - Кичево
План за управување со културното наследство – Кичево

План за управување на работи за културно наследство „Ревитализација на Китино Кале“ – Кичево

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари - Кичево
Формулар за доставување на коментари – Кичево

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Ревитализација на Китино Кале“ – Кичево

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти - Кичево
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Кичево

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Ревитализација на Китино Кале“ – Кичево

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Опис на задачи за супервизија на градежни работи – Источен Дел
Опис на задачи за супервизија на градежни работи – Источен Дел

Опис на задачи за супервизија на градежни работи во Источниот дел од државата

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување на интерес за супервизија – Источен Дел
Барање за изразување на интерес за супервизија – Источен Дел

Барање за изразување интерес за супервизија на градежни работи во Источниот дел од државата

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Опис на задачи за супервизија на градежни работи - Чаир
Опис на задачи за супервизија на градежни работи – Чаир

Опис на задачи за супервизија на градежни работи во Стара Скопска Чаршија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување на интерес за супервизија - Чаир
Барање за изразување на интерес за супервизија – Чаир

Барање за изразување интерес за супервизија на градежни работи во Стара Скопска Чаршија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Дестинација 1 Охрид, Струга, Преспа и нивната околина
Дестинација 1 Охрид, Струга, Преспа и нивната околина

План за развој на туризмот за Охрид, Струга, Преспа и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 2 Скопје, Куманово и нивната околина
Дестинација 2 Скопје, Куманово и нивната околина

План за развој на туризмот за Скопје, Куманово и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 3 Пелагонија и околината
Дестинација 3 Пелагонија и околината

План за развој на туризмот за Пелагонија

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 4 Тиквешијата и околината
Дестинација 4 Тиквешијата и околината

План за развој на туризмот за Тиквеш и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 5 Малешевијата и околината
Дестинација 5 Малешевијата и околината

План за развој на туризмот за Малешевијата и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 6 Реканскиот регион
Дестинација 6 Реканскиот регион

План за развој на туризмот за Реканскиот регион, Маврово и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 7 Гевгелија и Дојран и нивната околина
Дестинација 7 Гевгелија и Дојран и нивната околина

План за развој на туризмот за Дојран, Гевгелија и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 8 Полошкиот регион (Тетово, Попова Шапка) и околината
Дестинација 8 Полошкиот регион (Тетово, Попова Шапка) и околината

План за развој на туризмот за Полошкиот регион (Тетово, Попова Шапка и околината)

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 9 Струмица и нејзината околина
Дестинација 9 Струмица и нејзината околина

План за развој на туризмот за Струмица и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дестинација 10 Штип, Радовиш и нивната околина
Дестинација 10 Штип, Радовиш и нивната околина

План за развој на туризмот за Штип, Радовиш и околината

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Планови за развој на туризмот – Прв дел
Планови за развој на туризмот – Прв дел

Планови за развој на туризмот за 10 туристички дестинации во земјата + Анализа на синџирот на вредности – Прв дел

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Планови за развој на турзимот – Втор дел
Планови за развој на турзимот – Втор дел

Планови за развој на туризмот за 10 туристички дестинации во земјата – Втор дел

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Домашни туристи
Домашни туристи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – домашни туристи

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Екстремни туристи – Скијачи
Екстремни туристи – Скијачи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – екстремни туристи (скијачи)

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Екстремни туристи - Параглајдеристи
Екстремни туристи – Параглајдеристи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – екстремни туристи, параглајдери

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Независни активни туристи
Независни активни туристи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – независни активни туристи

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Организирани активни туристи
Организирани активни туристи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – организирани активни туристи

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Организирани истражувачи
Организирани истражувачи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – организирани истражувачи

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Регионални туристи
Регионални туристи

Искуство на посетителите според Анализата на синџирот на вредности – регионални туристи

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дел I – Методологија, основни податоци и анализа на пазарот
Дел I – Методологија, основни податоци и анализа на пазарот

Методологија, основни информации и анализа на пазарот

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Дел II – Развојни планови за дестинации
Дел II – Развојни планови за дестинации

Планови за развој за 10 туристички дестинации

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Анализа на пазарот на туризам
Анализа на пазарот на туризам

Анализа на пазарот на туризам во западниот и источниот регион и централниот коридор во Македонија

Планови за развој на туризмот

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d1%82
Втор повик за предлози
Втор повик за предлозиВтор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прирачник за грантови
Прирачник за грантови

Oперативни насоки и постапки за спроведување на Компонента 3 на Проектот за локална и регионална конкурентнос

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Презентација од објавата на вториот повик
Презентација од објавата на вториот повик

Преглед на Проектот за локална и регионална конкурентност

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прашања и одговори за втор повик
Прашања и одговори за втор повик

Прашања и одговори за втор повик

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 1: Охрид, Струга, Преспа и нивната околина
Дестинација 1: Охрид, Струга, Преспа и нивната околина

Презентација од инфо сесија за Дестинација 1

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 2: Скопје, Куманово и нивната околина
Дестинација 2: Скопје, Куманово и нивната околина

Презентација од инфо сесија за Дестинација 2

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 3: Пелагонија со околината
Дестинација 3: Пелагонија со околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 3

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 4: Тиквеш регионот со околината
Дестинација 4: Тиквеш регионот со околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 4

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 5: Малешево регионот со околината
Дестинација 5: Малешево регионот со околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 5

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 6: Река регионот, Маврово и околината
Дестинација 6: Река регионот, Маврово и околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 6

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 7: Гевгелија и Дојран и околината
Дестинација 7: Гевгелија и Дојран и околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 7

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 8: Полог (Тетово, Попова Шапка) и околината
Дестинација 8: Полог (Тетово, Попова Шапка) и околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 8

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 9: Струмица и околината
Дестинација 9: Струмица и околината

Презентација од инфо сесија за Дестинација 9

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 10: Штип, Радовиш и нивната околина
Дестинација 10: Штип, Радовиш и нивната околина

Презентација од инфо сесија за Дестинација 10

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Апликативен пакет - Инфраструктурни подгрантови
Апликативен пакет – Инфраструктурни подгрантови

Образец за целосен предлог потпроект за инфраструктурни подгрантови

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Апликативен пакет - Инфраструктурни подгрантови
Апликативен пакет – Инфраструктурни подгрантови

Образец за целосен предлог потпроект за инфраструктурни подгрантови

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Апликативен пакет - Асоцијативни подгрантови
Апликативен пакет – Асоцијативни подгрантови

Образец за целосен предлог потпроект за асоцијативни подгрантови

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Апликативен пакет - Асоцијативни подгрантови
Апликативен пакет – Асоцијативни подгрантови

Образец за целосен предлог потпроект за асоцијативни подгрантови

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Апликативен пакет - Микро и Мали претпријатија подгрантови
Апликативен пакет – Микро и Мали претпријатија подгрантови

Образец за целосен предлог потпроект за подгрантови за микро и мали претпријатија

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Апликативен пакет - Микро и Мали претпријатија подгрантови
Апликативен пакет – Микро и Мали претпријатија подгрантови

Образец за целосен предлог потпроект за подгрантови за микро и мали претпријатија

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Буџет за инфраструктурни подгрантови
Буџет за инфраструктурни подгрантовиВтор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Буџет за Микро / Мали претпријатија и асоцијативни подгрантови
Буџет за Микро / Мали претпријатија и асоцијативни подгрантовиВтор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 1 – Измама и Корупција
Анекс 1 – Измама и Корупција

Измама и корупција од насоките за јавни набавки

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 2 – Поедноставен план за набавки
Анекс 2 – Поедноставен план за набавки

Поедноставен план за набавки

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 3 – Стандардна форма на барање за доставување предлози (Избор на Консултанти)
Анекс 3 – Стандардна форма на барање за доставување предлози (Избор на Консултанти)

Стандардна тендерска документација за избор на консултанти

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 4 – Покана за доставување финансиска понуда (Купување / Добра)
Анекс 4 – Покана за доставување финансиска понуда (Купување / Добра)

Покана за доставување финансиска понуда за Купување / Добра

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 5 – Стандарден образец за евалуација на понуди (Добра / Работи)
Анекс 5 – Стандарден образец за евалуација на понуди (Добра / Работи)

Стандарден образец за евалуација за набавка на добра или инфраструктурни работи

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 6 – Стандардни документи за доставување понуда (Работи)
Анекс 6 – Стандардни документи за доставување понуда (Работи)

Стандардна тендерска документи за набавка на мал обем на инфраструктурни работи

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 7 – Стандардни документи за доставување понуда (Добра)
Анекс 7 – Стандардни документи за доставување понуда (Добра)

Стандардна тендерска документи за набавка на добра

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 8 – Примерок Договор за Консултантски услуги (паушална вредност)
Анекс 8 – Примерок Договор за Консултантски услуги (паушална вредност)

Пример договор за консултантски услуги, помала задача – паушална вредност

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 9 – Примерок Договор за Консултантски услуги (врз основа на време)
Анекс 9 – Примерок Договор за Консултантски услуги (врз основа на време)

Пример договор за консултантски услуги, помала задача – врз основа на време

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Анекс 10 – Коруптивни и измамнички практики/Конфликт на интереси
Анекс 10 – Коруптивни и измамнички практики/Конфликт на интереси

Политика на банката – Коруптивни и измамнички практики

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Листа на избрани потпроекти за финансирање
Листа на избрани потпроекти за финансирање

Листа на избрани потпроекти за финансирање – втор повик

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Механизам за разрешување на поплаки
Механизам за разрешување на поплаки

Процес на примање, евалуација и решавање на жалби поврзани со проектот од засегнатите заедници на ниво на проектот

Втор повик за предлози

%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Барање за изразување интерес за Експерт - архитект
Барање за изразување интерес за Експерт – архитект

Барање за изразување интерес за експерт – архитект

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за Експерт - архитект
TOR за Експерт – архитект

Проектна задача (TOR) за експерт – архитект

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување интерес за  Експерт за развој на организациски вештини
Барање за изразување интерес за Експерт за развој на организациски вештини

Барање за изразување интерес за експерт за развој на организациски вештини

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за Експерт за развој на организациски вештини
TOR за Експерт за развој на организациски вештини

Проектна задача (TOR) за експерт за развој на организациски вештини

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување интерес за  експерт – Градежен инженер
Барање за изразување интерес за експерт – Градежен инженер

Барање за изразување интерес за експерт – градежен инженер

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за експерт – Градежен инженер
TOR за експерт – Градежен инженер

Проектна задача (TOR) за експерт – градежен инженер

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување интерес за  експерт за развој на бизнис
Барање за изразување интерес за експерт за развој на бизнис

Барање за изразување интерес за експерт за развој на бизнис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за експерт за развој на бизнис
TOR за експерт за развој на бизнис

Проектна задача (TOR) за експерт за развој на бизнис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување интерес за Експерт за туризам
Барање за изразување интерес за Експерт за туризам

Барање за изразување интерес за експерт за туризам

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за Експерт за туризам
TOR за Експерт за туризам

Проектна задача (TOR) за експерт за туризам

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Барање за изразување интерес за специјалист за набавки
Барање за изразување интерес за специјалист за набавки

Барање за изразување интерес за специјалист за набавки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за специјалист за набавки
TOR за специјалист за набавки

Проектна задача (TOR) за специјалист за набавки

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
TOR за Консултантска фирма за видливост и промоција
TOR за Консултантска фирма за видливост и промоција

Проектна задача (TOR) за Кампања за видливост и промоција

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Вевчани
Тендерска документација – Вевчани

Комплетна тендерска документација

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Вевчани
Тендерска документација – Вевчани

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Вевчани
Предмер – Вевчани

Предмер пресметка

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Архитектура - Вевчани
Архитектура – Вевчани

Tехнички опис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Архитектура - Вевчани
Архитектура – Вевчани

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Електрика - Вевчани
Електрика – Вевчани

Технички опис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Електрика - Вевчани
Електрика – Вевчани

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Машинство 1 - Вевчани
Машинство 1 – Вевчани

Технички опис 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Машинство 2 - Вевчани
Машинство 2 – Вевчани

Технички опис 2

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Машинство - Вевчани
Машинство – Вевчани

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Водовод и канализација - Вевчани
Водовод и канализација – Вевчани

Технички опис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Водовод и канализација - Вевчани
Водовод и канализација – Вевчани

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Покана за доставување понуди - Крушево
Покана за доставување понуди – Крушево

Покана за доставување понуди

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Крушево
Тендерска документација – Крушево

Тендерска документација

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Крушево
Тендерска документација – Крушево

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Крушево
Предмер – Крушево

Предмер пресметка

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер со корекција - Крушево
Предмер со корекција – Крушево

Корегирана предмер пресметка

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Архитектура - Крушево
Архитектура – Крушево

Технички опис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Архитектура - Крушево
Архитектура – Крушево

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Карпа за качување - Крушево
Карпа за качување – Крушево

Технички опис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Карпа за качување - Крушево
Карпа за качување – Крушево

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Водовод и канализација - Крушево
Водовод и канализација – Крушево

Технички опис

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Водовод и канализација - Крушево
Водовод и канализација – Крушево

Цртежи

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Покана за доставување на понуди - Центар Жупа
Покана за доставување на понуди – Центар Жупа

Покана за доставување понуди за Изградба на пешачко велосипедски патеки делница: Центар Жупа – дебарски острови

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Центар Жупа
Тендерска документација – Центар ЖупаНабавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Тендерска документација - Центар Жупа
Тендерска документација – Центар Жупа

Работна верзија

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект со цртежи - Центар Жупа
Основен проект со цртежи – Центар Жупа

Основен проект со цртежи за КРАК 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Основен проект со цртежи - Центар Жупа
Основен проект со цртежи – Центар Жупа

Основен проект со цртежи за ПАТЕКА

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис - Центар Жупа
Технички опис – Центар Жупа

Технички опис за КРАК 1

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Технички опис – Центар Жупа
Технички опис – Центар Жупа

Технички опис за ПАТЕКА

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Предмер - Центар Жупа
Предмер – Центар Жупа

Предмер пресметка

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување на тендерска документација
Појаснување на тендерска документација

Тендерска документација – Појаснување

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување 2 на тендерска документација - Центар Жупа
Појаснување 2 на тендерска документација – Центар Жупа

Тендерска документација – Појаснување 2

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Појаснување 3 на тендерска документација - Центар Жупа
Појаснување 3 на тендерска документација – Центар Жупа

Тендерска документација – Појаснување 3

Набавки

%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Рамка за управувањето со животната средина
Рамка за управувањето со животната средина

Прописи за заштита на животната средина кои треба да се почитуваат при спроведувањето на проекти финансирани и спроведени од страна на Светска Банка

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Центар Жупа
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Центар Жупа

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот ,,Реконструкција и надградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште делница Центар Жупа – Дебарски Острови“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Центар Жупа
Формулар за доставување на коментари – Центар Жупа

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот ,,Реконструкција и надградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште делница Центар Жупа – Дебарски Острови“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Неготино
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Неготино

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Вински, АПИ и ЕКО туризам во Неготино и околината“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Неготино
Формулар за доставување на коментари – Неготино

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Вински, АПИ и ЕКО туризам во Неготино и околината“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Карбинци
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Карбинци

План за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект „Унапредување на условите за развој на активен туризам на локалитетот – Вртешка“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Карбинци
Формулар за доставување на коментари – Карбинци

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Унапредување на условите за развој на активен туризам на локалитетот – Вртешка“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Карпош
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Карпош

План за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект „Спортско адреналински Парк – Kарпош“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Карпош
Формулар за доставување на коментари – Карпош

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Спортско адреналински Парк – Kарпош“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Конче
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Конче

План за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект – Подобрување на пристапности и атрактивност на „Сончева езерска населба мантово“ и околината

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Конче
Формулар за доставување на коментари – Конче

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот – Подобрување на пристапности и атрактивност на „Сончева езерска населба Мантово“ и околината

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Велес
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Велес

План за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект „Паметно езеро Младост“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Велес
Формулар за доставување на коментари – Велес

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Паметно езеро Младост“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Битола
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Битола

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Реставрирање и адпатирање на офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Битола
Формулар за доставување на коментари – Битола

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реставрирање и адпатирање на офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
План за управување со културното наследство – Битола
План за управување со културното наследство – Битола

План за управување на работи за културно наследство „Реставрирање и адпатирање на офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Кочани
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Кочани

План за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект „Планински велосипедски рај“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Кочани
Формулар за доставување на коментари – Кочани

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Планински велосипедски рај“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – ИО Крсте Јон
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – ИО Крсте Јон

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Младински авантуристички туризам во Струга“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – ИО Крсте Јон
Формулар за доставување на коментари – ИО Крсте Јон

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Младински авантуристички туризам во Струга“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти Аеро Клуб Скопје
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти Аеро Клуб Скопје

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Со тандем скокови до повеќе активни туристи“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Аеро Клуб Скопје
Формулар за доставување на коментари – Аеро Клуб Скопје

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Со тандем скокови до повеќе активни туристи“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Винарија Лазар
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Винарија Лазар

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Инвестиција во реконструкција на објект на Винарска Визба Лазар дооел за подобрување на квалитетот на услугите во винскиот туризам, угостителството и сместувањето во насока на развој на севкупниот туристички сектор“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Винарија Лазар
Формулар за доставување на коментари – Винарија Лазар

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Инвестиција во реконструкција на објект на Винарска Визба Лазар дооел за подобрување на квалитетот на услугите во винскиот туризам, угостителството и сместувањето во насока на развој на севкупниот туристички сектор“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти Хотел Арка
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти Хотел Арка

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари Хотел Арка
Формулар за доставување на коментари Хотел Арка

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел Пела
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Хотел Пела

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Пела – Охрид“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Хотел Пела
Формулар за доставување на коментари – Хотел Пела

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Пела – Охрид“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Еуро Хотел Градче
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Еуро Хотел Градче

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Еуро Хотел Градче
Формулар за доставување на коментари – Еуро Хотел Градче

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Попова Кула
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Попова Кула

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Винарска Визба Попова Кула – усовршување“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Попова Кула
Формулар за доставување на коментари – Попова Кула

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Винарска Визба Попова Кула – усовршување“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Арена Тетекс
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Арена Тетекс

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Зголемување на капацитетот и конкурентноста на Хотел Арена Тетекс на Попова Шапка – Тетово и воведување на нови содржински услуги за подтикнување на растот на туризмот во Полошкиот регион“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Арена Тетекс
Формулар за доставување на коментари – Арена Тетекс

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Зголемување на капацитетот и конкурентноста на Хотел АренаТетекс на Попова Шапка – Тетово и воведување на нови содржински услуги за подтикнување на растот на туризмот во Полошкиот регион“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Монтенегро Ривијера
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Монтенегро Ривијера

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Монтенегро Ривијера
Формулар за доставување на коментари – Монтенегро Ривијера

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Агрополог
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Агрополог

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Агрополог
Формулар за доставување на коментари – Агрополог

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Подгорски Ан
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Подгорски Ан

План за управување со животна средина и социјални аспекти за пот-проект „Култот на водата“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Подгорски Ан
Формулар за доставување на коментари – Подгорски Ан

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Култот на водата“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Башоман
Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти – Башоман

Список за проверка на планот за управување со животна средина за потпроектот „Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Формулар за доставување на коментари – Башоман
Формулар за доставување на коментари – Башоман

Формулар за доставување на коментари и сугестии во врска со предложените мерки од Планот за управување со животната и социјална средина за пот-проектот „Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста“

РУЖСС

%d1%80%d1%83%d0%b6%d1%81%d1%81
Листа на одобрени потпроекти за финансирање
Листа на одобрени потпроекти за финансирањеПрв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прашања и одговори
Прашања и одговори

Прашања и одговори – втора фаза

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Целосен предлог за Микро и мали претпријатија
Пакет за аплицирање – Целосен предлог за Микро и мали претпријатија

Целосна апликација за подгрантови за микро и мали претпријатија, работна верзија

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Целосен предлог за Микро и мали претпријатија
Пакет за аплицирање – Целосен предлог за Микро и мали претпријатија

Целосна апликација за подгрантови за микро и мали претпријатија

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Целосен предлог за Организации од секторот туризам и едукативни центри / центри за обука
Пакет за аплицирање – Целосен предлог за Организации од секторот туризам и едукативни центри / центри за обука

Целосна апликација за асоцијативни подгрантови, работна верзија

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Целосен предлог за Организации од секторот туризам и едукативни центри / центри за обука
Пакет за аплицирање – Целосен предлог за Организации од секторот туризам и едукативни центри / центри за обука

Целосна апликација за асоцијативни подгрантови

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Целосен предлог за Инфраструктурни инвестиции
Пакет за аплицирање – Целосен предлог за Инфраструктурни инвестиции

Целосна апликација за инфраструктурни подгрантови, работна верзија

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Целосен предлог за Инфраструктурни инвестиции
Пакет за аплицирање – Целосен предлог за Инфраструктурни инвестиции

Целосна апликација за инфраструктурни подгрантови

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Распоред на инфо сесии
Распоред на инфо сесии

Распоред на работилници поврзани со презентација на грантова шема

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прашања и одговори - Втор дел
Прашања и одговори – Втор дел

Прашања и одговори – Втор дел

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прашања и одговори - Прв дел
Прашања и одговори – Прв дел

Прашања и одговори – Прв дел

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Изразување интерес
Пакет за аплицирање – Изразување интерес

Образец за изразување интерес, работна верзија

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Пакет за аплицирање - Изразување интерес
Пакет за аплицирање – Изразување интерес

Образец за изразување интерес

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прирачник за грантови
Прирачник за грантови

Оперативни насоки и постапки за спроведување на Компонента 3 на Проектот за локална и регионална конкурентност

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Прв повик за доставување предлози
Прв повик за доставување предлози

Прв повик за доставување предлози

Прв повик за предлози

%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8
Дестинација 1 – Охрид, Струга, Преспа и нивната околина
Дестинација 1 – Охрид, Струга, Преспа и нивната околина

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 1

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 2 – Скопје, Куманово и нивната околина
Дестинација 2 – Скопје, Куманово и нивната околина

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 2

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 3 – Пелагонија и околината
Дестинација 3 – Пелагонија и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 3

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 4 – Тиквеш регионот и околината
Дестинација 4 – Тиквеш регионот и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 4

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 5 – Малешево и околината
Дестинација 5 – Малешево и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 5

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 6 – Река регионот и околината
Дестинација 6 – Река регионот и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 6

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 7 – Гевгелија, Дојран и околината
Дестинација 7 – Гевгелија, Дојран и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 7

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 8 – Полог регионот и околината
Дестинација 8 – Полог регионот и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 8

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 9 – Струмица и околината
Дестинација 9 – Струмица и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 9

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Дестинација 10 – Штип, Радовиш и околината
Дестинација 10 – Штип, Радовиш и околината

Работилница за управување со дестинации во Дестинација 10

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Рамка за политики за раселување
Рамка за политики за раселување

Рамката за политики за раселување ги опфаќа прашањата на принудно раселување и експропријација (принуден откуп на земја)

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8
Независен ревизорски извештај 2016-2017
Независен ревизорски извештај 2016-2017

Финансиски извештаи на проектот и независен ревизорски извештај

Останати документи

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8