Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Штип
• Општина Радовиш
• Општина Карбинци
• Општина Чешиново Облешево
• Општина Кочани
• Општина Свети Николе
• Општина Кратово
• Општина Крива Паланка
• Општина Пробиштип
• Општина Зрновци
• Општина Виница
• Општина Македонска Каменица

Најважни атракции во дестинацијата

  • Манастирот Св. Јоаким Осоговски
  • Манастирот Св. Гаврил Лесновски
  • Долината на Камени Кукли
  • Центарот на градот Кратово
  • Центарот на градот Штип
  • Бања Кежовица
  • Древен град Баргала
  • Цоцев Камен
  • Виничка тврдина и музеј

Дестинација Штип, Радовиш и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 105.406.435,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 90.436.299,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 14.970.136,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Проектот за локална и регионална конкурентност во дестинацијата

 

Превземи