Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Струмица
• Општина Босилово
• Општина Василево
• Општина Ново Село
• Општина Конче

Најважни атракции во дестинацијата

  • Манастир Св. Леонтиј во Водоча
  • Манастир Св. Богородица во Вељуса
  • Банско (урнатини на Римска бања)
  • Колешнски водопади
  • Смоларски водопади
  • Струмичко кале
  • Црквата свети 15 маченици во Струмица
  • Струмички карневал

Дестинација Струмица и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 97.938.307,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 73.653.373,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 24.284.934,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


 

Превземи