Туристичка дестинација Полошки регион (Тетово, Попова Шапка и околината)

Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Гостивар
• Општина Тетово
• Општина Боговиње
• Општина Желино
• Општина Јегуновце
• Општина Брвеница
• Општина Врапчиште

Најважни атракции во дестинацијата

  • Шар Планина, Попова Шапка и активности на отворено / авантура
  • Тетово: Ара Баба Теќе, Шарена џамија

Дестинација Полошки регион и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 24.897.477,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 16.164.653,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 8.732.824,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


Проектот за локална и регионална конкурентност во дестинацијата

 

Превземи