Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Дојран
• Општина Гевгелија
• Општина Богданци
• Општина Валандово

Најважни атракции во дестинацијата

  • Дојранското Езеро
  • Бојното поле од првата светска војна во близина на Дојран

Дестинација Гевгелија, Дојран и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 41.588.073,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 35.064.539,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 6.523.534,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Проектот за локална и регионална конкурентност во дестинацијата

 

Превземи