Туристичка дестинација Рекански регион (Река, Маврово и околината)

Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Маврово и Ростуше
• Општина Дебар
• Општина Центар Жупа
• Општина Македонски Брод
• Општина Кичево

Најважни атракции во дестинацијата

  • Националниот парк Маврово и активности на отворено
  • Манастири: Св. Јован Бигорски, Рајчица, Лешочки Манастири
  • Села во Регионот на планината Бистра: Јанче, Лазарополе, Галичник
  • Кораб (преку Динарица)

Дестинација Река, Маврово и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 98.833.888,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 87.763.467,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 11.070.421,00 денари

Учество на туризмот во економскиот развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


Проектот за локална и регионална конкурентност во дестинацијата

 

Превземи