Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Берово
• Општина Пехчево
• Општина Делчево
• Општина Виница

Најважни атракции во дестинацијата

  • Беровското езеро
  • Свеж планински воздух
  • Свежи лета
  • Манастирот на Свети Архангел Михаил
  • Локална свежа органска храна
  • Бачило Клепало
  • Водопадите во Пехчево

Дестинација Малешево и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 5.579.159,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 5.017.061,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 562.098,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Проектот за локална и регионална конкурентност во дестинацијата

 

Превземи