Општини во рамки на дестинацијата

Општина Неготино
Општина Кавадарци
Општина Велес
Општина Чашка
Општина Росоман
Општина Градско
Општина Демир Капија
Општина Лозово

Најважни атракции во дестинацијата

  • Винарските визби и лозјата
  • Античкиот град Стоби
  • Тиквешкото езеро

Дестинација Тиквеш и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 168.386.245,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 130.610.247,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 37.775.998,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


Проектот за локална и регионална конкурентност во дестинацијата

 

Превземи