Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Прилеп
• Општина Битола
• Општина Могила
• Општина Новаци
• Општина Крушево
• Општина Кривогаштани
• Општина Демир Хисар
• Општина Долнени

Најважни атракции во дестинацијата

"Дестинацијата Пелагонија" е поделена во две под-дестинации со малку различна динамика на побарувачка:

Прилеп, Крушево и околината

  • Манастирот Трескавец
  • Споменикот Македониум (Илинден)
  • Спомен- куќата Тоше Проески
  • Параглајдерство и змајарство
  • Боулдеринг (вид на качување на карпи без јажиња) и качување на карпи

Битола, Националниот парк Пелистер и околината

  • Хераклеа Линкестис локалитет
  • Битола и Широк Сокак
  • Националниот парк Пелистер
  • Пешачење, планинарење, малку велосипедизам
  • Рурални и традиционални искуства

Дестинација Пелагонија и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 144.064.972,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 128.436.767,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 15.628.205,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


 

Превземи