Општини во рамки на дестинацијата

• Град Скопје
• Општина Аеродром
• Општина Арачиново
• Општина Бутел
• Општина Гази Баба
• Општина Ѓорче Петров
• Општина Зелениково
• Општина Илинден
• Општина Карпош
• Општина Кисела Вода
• Општина Петровец
• Општина Сарај
• Општина Сопиште
• Општина Студеничани
• Општина Центар
• Општина Чаир
• Општина Чучер Сандево
• Општина Шуто Оризари
• Општина Липково
• Општина Куманово
• Општина С. Нагоричане
• Општина Ранковце

Најважни атракции во дестинацијата

  • Бит Пазар (Старата Турска Чаршија)
  • Тврдината Кале
  • Манастирот Свети Пантелејмон
  • Црквата Свети Спас
  • Водно
  • Езерото Матка и Кањонот на реката Треска
  • Римскиот Аквадукт
  • Мегалитната Опсерваторија Кокино

Дестинација Скопје, Куманово и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 171.785.609,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 146.143.945,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 25.641.664,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


 

Превземи