Општини во рамки на дестинацијата

• Општина Охрид
• Општина Струга
• Општина Ресен
• Општина Вевчани
• Општина Дебарца

Најважни атракции во дестинацијата

  • Охридското езеро и околната природа
  • Преспанското езеро и околната природа
  • Голем Град
  • Градот Охрид (вклучувајќи ги културните и верските објекти)
  • Националниот парк Галичица
  • Пешачење, планинарење, велосипедизам
  • Рурални и традиционални искуства

Дестинација Охрид, Струга, Преспа и околината низ бројки

• Вкупна вредност на потпроектите: 139.958.400,00 денари
• Европска Унија и Влада на РСМ: 117.767.480,00 денари
• Кофинансирање од страна на корисниците: 22.190.920,00 денари

Учество на туризмот во локалниот економски развој на дестинацијата


Збогатена туристичка понуда


 

Превземи